Girişimcilikte Motivasyon Afiş

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Girişimcilik için en temel 3 faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir.

6 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen dönemin ilk etkinliği olan Girişimcilikte Motivasyon da; girişimcilik serüveninde motivasyonun ve kararlılığın önemi üzerinde duruldu. Girişimcilik konusunda oldukça deneyimli olan Taylan Özgür DEMİRKAYA, konu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Son derece keyifli geçen etkinliğimiz katılımcıların soruları ve hocalarımızın cevapları ile son buldu 🙂

Sosyal girişimcilik; sosyal değerler üretmektir.  Sosyal girişimci yaşadığı çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek, bu sorunun ortadan kaldırılması veya ihtiyacın giderilmesi için girişimcilik  prensiplerini kullanarak kalıcı çözümler üretir. Ekonomik bir girişimcinin yeni sanayiler veya iş alanları kurması gibi, sosyal girişimciler de toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşır ve bu çözümleri geniş ölçekte uygularlar.

Girişimcilik; emek ve sermayenin bir araya getirilerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm risklerinin üstlenilmesidir.

Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kar amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim öğelerini en iyi koşullarda bir araya getirir. Kar amacı güderek riski üzerine alır ve ihtiyaçları karşılamak için üretim öğelerini satın alır, bunları bir araya getirecek imkânı sağlar. Kar amacı gütmekle beraber zararı da kabullenir.