Genç Girişimciler Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fikir üretme kampı projesi, engelli vatandaşların sorunlarını her yönden çözmeye yönelik fikirlerin üretileceği bir çalışmadır. Son yıllarda, İzmir ilinde bu tür çalışmalara daha fazla önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu da mevcut potansiyelin ön plana çıkarılması gerekliliğinin daha net anlaşıldığını göstermektedir. Bu bağlamda proje, engellilerin hali hazırda var olan sorunlarına yönelik çeşitli alanlarda (tıbbi, teknolojik, toplumsal, sosyal vb.) hayatlarını kolaylaştırmak üzere çözümlerin üretileceği bir platform sağlayacaktır. Fikir üretme kampına, üniversitelerin çeşitli fakültelerinden öğrenciler gruplar şeklinde (en fazla beş) veya bireysel olarak katılabilmektedir. 26 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılacak olan başvurular sonucunda, etkinliğe katılacak olan öğrenciler belirlenecektir. Katılımcı hedef kitlesinin odağında İzmir üniversiteleri yer almakla birlikte, farklı illerdeki üniversitelerden de katılımcıların olması beklenmektedir.
Başvuru ve detaylar için: http://www.engelsizfikrinolsun.egegencgirisimciler.com/